Peruutusehdot, vastaanotolla asiointi ja muut ohjeet

Varatun ajan peruminen

Ajan voi perua soittamalla, lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp viestin tai vapaamuotoisella sähköpostilla. Peruutuksen ajankohdaksi luetaan peruutukseen liittyvän yhteydenoton kellonaika. Soittamalla ajan voi perua vain vastaanoton aukioloaikoina, muuna aikana lähetä viesti jollain edellämainituista tavoista.

Varattu aika on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen vastaanotto tai kotikäynti aikaa. Jos aika perutaan myöhemmin, veloitamme peruutusmaksun seuraavan hinnaston mukaisesti:
Aika peruutettu 24 – 12 tuntia ennen: 25 euroa
Aika peruutettu 12 tuntia ennen tai myöhemmin, tai aika jätetään perumatta: Varatun toiminnon hinta täysimääräisenä.

Esimerkki: Aika varattu perjantaille klo 13.00. Jos haluat perua maksutta ajan, on se tehtävä viimeistään torstaina klo 13.00. Jos perut ajan torstain klo 13 ja perjantain klo 01 välissä veloitamme peruutusmaksun 25 euroa. Jos et perut ajan perjantaina 01:00 – 13:00 tai aika jätetään käyttämättä, veloitamme varatun toiminnon hinnan täysimääräisenä.

Vastaanotolle saapuminen

Vastaanotto sijaitsee osoitteessa Impilahdenkatu 6, 80200 Joensuu. Näet sijainnin esimerkiksi Google Maps palvelussa. Voit tulla ensin ilman lemmikkiä ilmoittautumaan ja sen jälkeen hakea lemmikin autostasi.

Käynnin yhteydessä ilmenevät muut tutkimus / toimenpidetarpeet

Internetin kautta varatulla ajalla tehdään vain varattu toimenpide. Mahdollisille jatkotoimenpiteille tai muille tutkimuksille varataan käynnin yhteydessä uusi aika. Jos sinulle on epäselvää, millaisen ajan tarvitset, ole yhteydessä soittamalla ennen ajanvarauksen tekemistä.

Palveluntarjoajan ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, vastaanottavan eläinlääkärin tai hoitajan sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.