Tuotantoeläimet

Tuotantoeläinten hoito on minulle vahva sektori. Tunnen sen hyvin ja olen työskennellyt sidosryhmien kanssa. Voin toimia monella eri tasolla tilan omien toiveiden mukaisesti. Alkaen akuuteista sairaskäynneistä päättyen pitkäjänteiseen terveydenhuoltotyöhön. Palveluni on täysin asiakkaan tarpeista lähtevää ja asiakas määrittää, millaista palvelua haluaa. Tavoitteenani on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Vahvuuteni on yhteistyö toisten alan ammattilaisten kanssa.

Palveluvalikoima tuotantoeläintiloille:

Yksittäiset sairasmatkat:
Esimerkiksi utaretulehdus, steriliteettihoidot, vasikoiden nupotukset ja muut tavanomaiset sairasmatkat.

Ultraäänitutkimukset:
Esimerkiksi tiineystarkastukset ja munasarjatutkimukset. Ultraäänitutkimuksissa omistaja saa oman langattoman näytön jolta voi seurata tutkimuksen etenemistä.

Naseva -sopimukset ja –käynnit:
Terveydenhuoltosopimukset ja –käynnit Nasevan puitteissa.

Kirurgiset toimenpiteet:
Juoksutusmahaleikkaukset, keisarinleikkaukset ja vasikoiden tyräleikkaukset.

Akuutit sairasmatkat ilta- ja viikonloppuaikaan:
Mahdollisuuksieni mukaan teen myös akuutteja sairasmatkoja, esimerkiksi poikimavaikeudet, poikimahalvaukset ja akuutit utaretulehdukset.

Synnytyspäivystys:
Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lauman arvokas yksilö on poikimassa ja haluatte varmistaa lääkärin saannin paikalle ilta-, yö-, ja viikonloppuaikaan. Tällöin en varaa ko ajalle muita töitä ja olen siten välittömässä lähtövalmiudessa ongelmien ilmetessä. Synnytyspäivystys pakettiin kuuluu myös emon ja vasikan tarkastus synnytyksen jälkeen sisältäen mm. verikokeet.

Terveydenhuoltosopimukset ja –käynnit:
Terveydenhuolto on pitkäjänteistä työtä, jonka tavoitteena on tilan eläinterveyden parantaminen. Yleensä terveydenhuoltotilojen kanssa tehdään kirjallinen terveydenhuoltosopimus jossa määritellään tavoitteet, mittarit ja seuranta tavoitteiden onnistumiselle. Helpointa ja toimivinta on kun tilalla itsellään on selkeä ajatus omista tavoitteista. Silloin voin auttaa parhaiten saavuttamaan tavoitteet.

Ongelmaselvitykset:
Esimerkiksi utaretulehdusepidemia, sorkkaongelmat, hedelmällisyys ja tiinehtyvyysongelmat.

Konsultointi:
Esimerkiksi navetan laajennusta suunniteltaessa tai muissa erikoistilanteissa.

>